EUR
Wettelijke waarschuwing

Privacybeleid

In overeenstemming met de organieke wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 15/1.1999 van 13 december 1999, deelt Grupo Garrampa SL mee dat de door haar klanten ingevoerde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt met een geautomatiseerd bestand gemaakt door en voor Grupo Garrampa De gegevens van SL Said zijn nodig om aankopen op onze website uit te voeren en te verzenden, evenals om aanbiedingen of nieuws te promoten, alleen als de klant dit uitdrukkelijk toestaat. Grupo Garrampa SL zal de gegevens van haar klanten niet aan derden overdragen en zal ze ook niet voor andere doeleinden gebruiken dan aangegeven. De klant kan te allen tijde het recht uitoefenen op rectificatie, annulering en verzet van zijn gegevens.

Algemene voorwaarden

Garrampa behoort tot Grupo Garrampa SL met CIF B99080061, met maatschappelijke zetel te C/ Previsión Social, Nº 22, Local, 50008 Zaragoza, geregistreerd in de Mercantile Registry van Zaragoza, Volume 3295, Folio 182, Sheet 39524 en waarvan de contactgegevens telefoon 976 zijn 499 206 en e-mail: info (at) garrampa.com. Het gebruik van onze website houdt in dat de gebruiker akkoord gaat met de volgende voorwaarden die de verkoop van de in Garrampa aangeboden producten regelen. Op deze algemene voorwaarden is de Spaanse wet van toepassing.

Grupo Garrampa SL is niet verantwoordelijk voor het onjuiste gebruik dat internetgebruikers maken van de informatie of inhoud van de dienst, en is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker die er toegang toe heeft of er gebruik van maakt.

De gebruiker stemt ermee in de website te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze Algemene Voorwaarden, de goede zeden, de algemeen aanvaarde goede zeden en de openbare orde. De gebruiker moet deze service gebruiken zonder zich bezig te houden met activiteiten die als ongeoorloofd of illegaal kunnen worden beschouwd, in tegenstelling tot wat is vastgelegd in deze algemene voorwaarden, die de rechten van Grupo Garrampa SL of derden schenden of die de goede zeden en/of voorschriften kunnen schenden. etiquette en/of de belangen van Grupo Garrampa SL of derden.

Grupo Garrampa SL behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken de toegang van een gebruiker tot deze pagina of een deel ervan te weigeren, wanneer de in deze voorwaarde beschreven omstandigheden zich voordoen.

Eigendom van webinhoud

Alle illustraties, ontwerpen, pictogrammen, grafische afbeeldingen, foto's, afbeeldingen en andere elementen die deel uitmaken van het web zijn het exclusieve eigendom van Grupo Garrampa SL. De elementen van dit web zijn ontworpen met het doel de verkoop van onze producten aan te bieden. Het kopiëren of gebruiken van genoemde elementen brengt geen overdracht van rechten daarop met zich mee.

Informatie over het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie (ODR - Online Dispute Resolution)

In overeenstemming met de nieuwe EU-verordening nr. 524/203 van 01/09/2016, ODR genaamd, (over online geschillenbeslechting), informeren we onze klanten over de mogelijkheid om contact op te nemen met dit platform dat gewijd is aan het oplossen van elk type geschil in het veld van elektronische handel. U kunt dit doen via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Online Dispute Resolution (ODR)